O firmie

 Nazywam się Beata Kozaczuk. Jest założycielem firmy „PSYCHE SPECTRUM”.

Posiadam tytuł mgr pedagogiki, mgr psychologii i specjalisty Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w psychologii: rozwojowej, wychowawczej, osobowości oraz w doradztwie: zawodowym, personalnym. Posiadam certyfikat UNIVERSITY of CAMBRIDGE ESOL Examinations. Jestem autorką m.in. kilkudziesięciu artykułów, „Mini Poradnika Rozwoju Dziecka” oraz informatora „Pytania o Nianię. W jaki sposób organizować opiekę nad dzieckiem”.

 Posiadam doświadczenie jako tłumacz, publicystka, nauczyciel, psycholog, biegły sądowy z zakresu psychologii rozwojowej i doradztwa zawodowego.

Zawodowo pracuje w języku polskim i angielskim.

W mojej pracy kieruję się następującym mottem:

„W życiu nie ma gotowych rozwiązań. Jest tylko działanie sił. Te siły trzeba umieć wyzwolić, a rozwiązanie przyjdzie samo.”
Antoine de Saint-Exupéry

Zapraszam do korzystania z moich usług